Klauzula informacyjna Marcin Nykiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Nykiel MPM Projekt

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) („RODO”), informuję, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Nykiel prowadzący działalność
  gospodarczą pod firmą Marcin Nykiel MPM Projekt, Roźwienica 111, 36 -565 Roźwienica, nr tel.
  795 999 555, adres email: biuro@mpm-kotly.pl
 2. Cel przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust 1 b) RODO
  b) przedstawienia informacji handlowych oraz marketingowych Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust 1 a) RODO
 3. Udostępnianie danych osobowych
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów.
 4. Okres przechowywania
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 5. Uprawnienia
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Prawo wniesienia skargi
  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Dobrowolność podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania
  danych jest brak:
  a) zawarcia umowy, jeżeli przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 b) RODO,
  b) skorzystania z informacji handlowych oraz marketingowych przedstawionych przez Administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 a) RODO.
 8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.